Peergroepen

Hoogbegaafde kinderen passen zich aan om sociale uitsluiting te voorkomen. Hiermee kan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld in het gedrang komen.

Ontwikkelen

Het belang van een peergroep, zoals die in onze praktijk is vormgegeven, is dan ook niet gering. Het geeft hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om zich binnen een veilige omgeving sociaal, creatief

en emotioneel te ontwikkelen. Deze mogelijkheid wordt onder andere gecreëerd door de aanwezigheid van ontwikkelingsgelijken.

Vanaf 3 jaar

Vanaf de leeftijd van 3 jaar is uw kind welkom in onze peergroepen. Iedere week werken we aan individuele doelen, zoals samenwerken, weerbaarheid, uitdagingen aangaan en omgaan met het zich anders voelen.