Over ons

Praktijk De Poel is opgericht in 2012 en is de afgelopen jaren gegroeid tot een bedrijf met zo'n veertig werknemers.


We werken multidisciplinair in teams van onder anderen jeugdwerkers, orthopedagogen, een GZ-psycholoog en leerkrachten. Onze begeleiders hebben ervaring met hoogbegaafdheid.

Klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure geeft onze cliënten en ouders eerst de mogelijkheid om intern de klacht neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hiertoe aanleiding, dan kunt u zich wenden tot klachtenportaalzorg.nl