Werkwijze

Scholen, gemeentes, artsen en professionals in de regio, alsook collega's elders uit het land, verwijzen kinderen, jongeren en volwassenen door naar Praktijk De Poel.

(Vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen worden ook regelmatig naar ons doorverwezen door mensen die zelf al ervaring hebben met onze diensten.

Intakegesprek

Na aanmelding stemmen wij in een intakegesprek af of Praktijk De Poel de benodigde zorg kan leveren. Als wij de geschikte plek zijn, worden zowel de inhoud als de wijze van begeleiding, behandeling en / of onderzoek afgestemd. Er wordt bekeken welke vormen van hulp ingezet kunnen worden. We zijn gewend onze zorg te evalueren, al dan niet in aanwezigheid van de verwijzer.

We zijn laagdrempelig bereikbaar en flexibel in het aanpassen van onze zorg als dat nodig blijkt.

(Dreigend) schooluitval/dropouts

Wij werken samen met school, ouders en kind om (verdere) schooluitval te voorkomen. In samenwerking met diverse samenwerkingsverbanden en scholen vangen wij ook (hoog)begaafde uitvallers en thuiszitters op. Om diverse redenen zijn zij (meestal tijdelijk) niet in staat naar school te gaan. Bij ons werken zij vanuit een omgeving met ontwikkelingsgelijken aan het herstel van hun welzijn, aan zelfstandigheid bij het leren en aan hun terugkeer naar school.