Veelgestelde vragen

Wie bepaalt welke begeleiding wordt gegeven?

In het intakegesprek wordt bekeken of wij de gewenste zorg kunnen leveren. Als dat zo is gaan we in gesprek over de inhoud van de begeleiding en de manier waarop wij de begeleiding vorm willen geven. Regelmatig evalueren wij onze zorg. We zijn laagdrempelig bereikbaar en flexibel in het aanpassen van onze zorg als dat nodig blijkt.

Kan ik ook huiswerkbegeleiding krijgen?

Ja. Wij bieden kinderen die bij ons in zorg zijn de mogelijkheid om hun huiswerk bij ons te maken. Dit doen wij in samenwerking met een ander bedrijf en ouders betalen hiervoor zelf een bijdrage.

Hoe kom ik in aanmerking voor (ambulante) begeleiding?

Scholen, gemeentes, artsen en andere professionals in de regio, alsook collega's elders uit het land, verwijzen kinderen, jongeren en volwassenen naar Praktijk De Poel. (Vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen worden ook regelmatig naar ons doorverwezen door mensen die zelf al ervaring hebben met onze diensten. Voor verwijzing kunt u ook terecht bij de gemeente, huisarts of jeugdarts.

Onze hulp wordt vergoed door de veertien Twentse gemeentes, de elf gemeentes die vallen onder IJsselland en zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. In andere gemeentes kan soms worden gewerkt met een PGB of een cliëntgebonden overeenkomst (maatwerkovereenkomst). De huiswerkbegeleiding wordt niet vergoed door de gemeente. Ouders moeten voor deze service zelf een bijdrage betalen.

Zijn er wachtlijsten?

Op dit moment gelden de volgende wachttijden:

Kennismakingsgesprek om te bepalen of we de geschikte hulpverlener zijn bij de hulpvraag: Binnen twee tot drie weken.

Diagnostiek en/of behandeling: twee maanden

Individuele begeleiding en opvoedondersteuning: vier maanden

Peergroep: twee weken