Visie

Praktijk De Poel biedt (hoog)begaafde kinderen en jongeren passende ambulante begeleiding binnen een traject op maat. Ons team werkt zowel vanuit de praktijk als bij gezinnen thuis.

Onze visie is dat door het maken van verbinding met respect en vertrouwen groei mogelijk is en cliënten daardoor meer in hun eigen kracht komen. We bieden veel hoogbegaafden erkenning en herkenning. We hopen daarmee het gevoel anders te zijn, dat veel van onze cliënten hebben bij binnenkomst, minder eenzaam te maken. We vinden laagdrempeligheid belangrijk en willen dat cliënten zich bij ons op hun gemak voelen.

Wij begeleiden en behandelen hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en jongeren met bijvoorbeeld faalangst, depressie, negatief zelfbeeld, bore-out, gebrekkige executieve functies en (forse)
gedragsproblematiek. We helpen bij de problemen die deze kinderen ondervinden in hun zelfvertrouwen en op sociaal vlak, doordat zij geen aansluiting hebben bij leeftijdsgenoten.

We helpen kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn (thuiszitters) binnen relatief korte tijd te activeren en hun schoolloopbaan weer op de rails te krijgen.

twice-exceptionals

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van twice-exceptionals en uitzonderlijk begaafden. Door professionals die niet voldoende kennis hebben van hoogbegaafdheid kan het verward worden met AD(H)D, autisme of andere psychiatrische stoornissen. Wij behandelen in de praktijk daarom dus ook kinderen met gedrag dat evengoed gelabeld zou kunnen worden als een van die stoornissen, terwijl wij onze benadering inzetten, gericht op hoogbegaafdheid. Als dan alsnog diagnostiek nodig is, kunnen wij dit in overleg met ouders en verwijzers uitvoeren.